Steekproef zelfevaluatie gemeenten

Sinds 2013 jaren voert Panteia jaarlijks in opdracht van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) zogenaamde steekproefbezoeken uit onder gemeenten.

 

Hiervoor worden 35 gemeenten bezocht in het kader van de zelfevaluatie Paspoorten/ID-kaarten en 35 voor de zelfevaluatie Basisregistratie personen (BRP). In deze bezoeken wordt getoetst of de antwoorden die gemeenten zelf hebben gegeven over de wijze waarop zij omgaan met diverse processen en wettelijke eisen een betrouwbaar beeld geven van de werkelijkheid. De resultaten gebruikt  RvIG om de kwaliteit van de gemeentelijke uitvoering in beeld te brengen. Jaarlijks wordt hierover gerapporteerd aan de Tweede Kamer.

Bekijk hier het gehele rapport. 

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00