Survey on the Access to Finance of Enterprises

In 2009 hebben de Europese Centrale Bank en de Europese Commissie een instrument ontwikkeld om het financieringsklimaat voor het MKB te monitoren: de SAFE (Survey on the Access to Finance of Enterprises).

Met dit meetinstrument komt op regelmatige basis informatie beschikbaar over de financieringscondities voor het MKB zowel als grote bedrijven; dit vormt een basis voor de ontwikkeling van beleidsmaatregelen  die zijn toegesneden op de specifieke behoeften van het MKB en afgestemd op de actuele economische situatie. De survey wordt twee keer per jaar gehouden:
  • in het voorjaar de zogenoemde ‘ECB wave’ in het Eurogebied
  • in het najaar de zogenoemde ‘Common wave’ in alle 28 EU lidstaten plus enkele extra landen
SAFE gaat in detail in op:
  • de financiële situatie, groei, innovativiteit en de behoefte aan externe financiering van bedrijven
  • het gebruik van externe financiering en interne middelen;
  • ervaringen met het gebruik van verschillende financieringsvormen;
  • de redenen om specifieke financieringsmiddelen te gebruiken;
  • de visie van bedrijven op de beschikbaarheid van verschillende financieringsvormen
  • verwachtingen ten aanzien de toekomstige financieringsbehoefte.
Sinds 2014 wordt SAFE uitgevoerd door Panteia en partner Global Data Collection Company  (GDCC). Het veldwerk wordt uitgevoerd door GDCC. Panteia’s rol in het project is drieledig: de overall projectcoördinatie, het opstellen van het zogenaamde ‘analytical report’ bij de ‘common waves’, en het leveren van statistische achtergrondinformatie. In november 2014 heeft de Europese Commissie het Panteia-rapport ‘Survey on the access to finance of enterprises (SAFE) Analytical Report 2014’ gepubliceerd; hierin wordt de financieringssituatie in de periode april -september 2014 in 30 landen (de EU lidstaten, IJsland en Montenegro) besproken. In november 2015, 2016 en 2017 zijn nieuwe edities gepubliceerd.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00