Taaleisen voor buitenlandse zorgverleners

Wanneer beoefenaren van medische beroepen met een buitenlands diploma in de Nederlandse gezondheidszorg willen werken, moeten zij aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse overheid voldoen. Die kwaliteitseisen zijn opgenomen in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet-BIG), waarmee de patiƫntveiligheid gewaarborgd wordt.

Het CIBG beheert het BIG-register en behandelt de aanvragen voor registratie in het BIG-register. Beroepsbeoefenaren die zich willen laten registreren in het BIG-register moeten een procedure doorlopen om aan te tonen dat zij vakbekwaam zijn. De beroepsgroepen waarvoor registratie in het BIG-register wettelijk verplicht is zijn arts, tandarts, apotheker, verloskundige, verpleegkundige, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en fysiotherapeut. In tegenstelling tot buitenlands gediplomeerden van buiten de EER, die onder andere een taaltoets moeten afleggen, worden buitenlands gediplomeerden van binnen de EER tot op heden ingeschreven in het BIG-register wanneer zij aan de vereisten met betrekking tot het diploma voldoen zonder controle vooraf op beheersing van de Nederlandse taal. Door een wijziging van de Europese richtlijn voor de erkenning van de beroepskwalificaties in 2013 is het mogelijk geworden ook hun taalniveau te toetsen.

Het ministerie wilde meer inzicht in de eisen die gesteld zouden moeten worden aan de taalbeheersing en de mogelijkheden die er zijn om daaraan te voldoen. Panteia is gevraagd daar op basis van onderzoek advies over uit te brengen. De centrale vraag luidde: Hoe kan de vaststelling van afdoende kennis van de Nederlandse taal door het CIBG worden ingevuld? Panteia bracht dit in kaart door deskresearch en gesprekken met betrokken partijen bij de registratie, beroepsorganisaties en experts op het gebied van Nederlands als tweede taal, opleiding en toetsing. Minister Edith Schippers (VWS) heeft mede naar aanleiding van het rapport op 29 oktober 2015 in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat alle nieuwe buitenlandse zorgverleners voordat zij worden ingeschreven in het BIG-register een bewijs van voldoende Nederlandse taalvaardigheid moeten overleggen.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00