Tijdbestedingsonderzoek rechtspraak

In opdracht van de Raad voor de rechtspraak is onderzoek gedaan naar de tijdbesteding van de rechtspraak. In 2015 is gerapporteerd over de gemiddelde tijd die rechters/raadsheren en juridisch ondersteuners besteden aan de behandeling van een rechtszaak, de omvang van het overwerk te bepalen en na te gaan welk aandeel van de gewerkte tijd besteed wordt aan niet-zaak gerelateerde werkzaamheden.

Verspreid over 2014 hebben 1.599 raadsheren, rechters, RAIO’s, RIO’s en juridisch ondersteuners gedurende een hele week in een daartoe ontwikkelde app op een aantal aselect gekozen momenten hun activiteit van dat specifieke meetmoment geregistreerd. Hierbij konden zij via een smartphone of een tablet aangegeven of zij wel of niet aan het werk waren, of dat werken aan een zaak of een indirecte werkzaamheid betrof en, indien werkend aan een zaak, aan wat voor rechtszaak gewerkt werd.

Lees meer over de resultaten en download het onderstaande rapport.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00