Toepassing van LNG in Donau Regio: Ontwerp LNG terminal in Constanța

In samenwerking met Tebodin en AV Transport Planning heeft Panteia de vraag en het aanbod van vloeibaar aardgas (LNG) in Roemenië geanalyseerd. Op basis van deze analyse is een haalbaarheidsstudie en een voorlopig technisch ontwerp uitgewerkt voor een terminal voor vloeibaar aardgas in de haven Constanța.

Er is gekeken naar de verschillende leveringsopties van vloeibaar aardgas, en naar de kosten in vergelijking met traditionele brandstoffen. Ook is de vraag naar vloeibaar aardgas van potentiële gebruikers geanalyseerd. Hiervoor is een prognose gemaakt van de toekomstige volumes. Het wegvervoer, het zeevervoer en de binnenvaart zijn tot in detail onderzocht. Ook andere gebruikers, zoals openbaar vervoer, huishoudens, industrie en gebruikers in Bulgarije en Servië zijn onderzocht. Tenslotte zijn financieringsscenario’s onderzocht en potentiële beleggers geïdentificeerd en beoordeeld. Voor de locatie van de terminal zijn verschillende mogelijkheden onderzocht, net als de benodigde vergunningen en veiligheidsmaatregelen. Er is een voorlopig ontwerp gemaakt en mogelijke investeringen zijn berekend. De terminal voor vloeibaar aardgas wordt beoordeeld op basis van een kosten-batenanalyse en een financiële analyse. Dit project maakt deel uit van het ‘LNG Masterplan’ dat erop gericht is om de samenwerking tussen overheden en belanghebbenden uit de sector te faciliteren. Het LNG-masterplan is een van de grootste innovatieprojecten van het Trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) programma. Het doel van dit programma is om de ontwikkeling van weg-, spoor-, lucht- en waternetwerken te financieren binnen de EU. Het gebruik van vloeibaar aardgas als een substituut voor op olie gebaseerde brandstoffen in schepen en vrachtwagens kan helpen bij het behalen van de emissiereductiedoelstellingen van de EU. Het uiteindelijke doel van het LNG Masterplan is om een Europees regelgevend kader voor vloeibaar aardgas als brandstof te faciliteren.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00