Toolkit toetsingscriteria en rol raad bij verzelfstandigingen

De Rekenkamercommissie Papendrecht heeft de volgende onderzoeksvragen geformuleerd die met deze rapportage zijn beantwoord:

1. Welke toetsingscriteria worden of zijn in Papendrecht gebruikt bij een initieel besluit tot verzelfstandiging of een verzelfstandigingsonderzoek en wat is de rol daarin van de raad geweest? 2. Welke toetsingscriteria worden door andere gemeenten gehanteerd bij een initieel besluit tot verzelfstandiging of een verzelfstandigingsonderzoek? 3. Hoe zou de kaderstellende en controlerende rol in het proces dat thans in Papendrecht in gang is gezet, ingevuld moeten worden door de gemeenteraad? 4. Wat zijn de mogelijkheden in sturing en controle van de gemeente bij de uitvoering van een eenmaal genomen besluit tot verzelfstandiging? 5. Zijn er algehele verbeteringen mogelijk ten aanzien van bovenstaande punten en zo ja, welke en hoe zijn deze te bereiken?

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00