Trends in de detailhandel en gevolgen voor arbeid

De detailhandel is in beweging. Een groot aantal ontwikkelingen heeft gevolgen voor de bedrijven in de sector en voor hun personeel. De belangrijkste daarvan is de ontwikkeling van de webwinkels die omzet weghalen bij de fysieke retail.

FNV handel heeft Panteia opdracht gegeven tot het verrichten van een onderzoek dat de verschillende trends in de detailhandel in het algemeen en de supermarkten en webwinkels in het bijzonder in kaart brengt. Daaruit heeft Panteia vervolgens afgeleid wat de gevolgen voor arbeid in de sector zijn. Ook zijn prognoses uitgevoerd van de ontwikkeling van de omzet en de werkgelegenheid in de sector in het geheel, de supermarkten en de webwinkels. Een specifiek onderdeel van het onderzoek had betrekking op de rol van de vakbonden in de sector. De belangrijkste conclusies zijn dat de totale werkgelegenheid blijft stijgen maar dat die in de fysieke retail licht daalt waar een sterke stijging van de werkgelegenheid in de e-commerce tegenover staat. De supermarkten groeien gestaag door qua werkgelegenheid. Hier neemt de verkoop via het internet in een trager tempo toe. Bij de webwinkels werken met name hoger opgeleiden, behalve in de distributiecentra en de call centers waar door robotisering en digitalisering de werkgelegenheid sterk zal afnemen. Door de concurrentie met de webwinkels zij de fysieke winkels gedwongen zich meer te onderscheiden op het gebied van service en zal daar ook meer personeel op de hogere mbo-niveaus werkzaam zijn terwijl de vraag naar mbo2-opgeleiden afneemt. Op termijn lijken ten slotte de verschillen tussen webwinkels en de fysieke retail kleiner te worden. De fysieke winkels hebben ook een webshop en de webwinkels openen fysieke winkels.

Lees meer over het onderzoek in het nieuwsbericht Trends in de detailhandel en gevolgen voor arbeid

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00