Verantwoord opdrachtgeverschap

TNO innovatiegebied Arbeid, voert sinds 2010 het Maatschappelijk Programma Arbeidsomstandigheden (MAPA) uit onder regie van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het doel van MAPA is bij te dragen aan gezond en veilig werken.

In Nederland stelt de Arbowet de individuele werkgever en werknemer verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden. Hoewel (nog) niet wettelijk vastgelegd zijn er ook situaties denkbaar waarin de opdrachtgever grote invloed heeft op de mogelijkheden om gezond en veilig te werken (bijvoorbeeld als wordt gewerkt op de locatie van een opdrachtgever of met arbeidsmiddelen van de opdrachtgever). Het ministerie SZW streeft ernaar dat opdrachtgevers in toenemende mate deze verantwoordelijkheid ook waarmaken en stimuleert hen bewust aandacht te besteden aan gezond en veilig werken bij de aanbesteding van werk aan opdrachtnemers. Om meer zicht te verkrijgen hoe het op dit moment is gesteld met de verantwoordelijkheden die opdrachtgevers nemen heeft de Monitor Verantwoord Opdrachtgeverschap in het najaar van 2016 plaatsgevonden. De uitkomsten van dit onderzoek diende als basis voor het Ministerie SZW om een oordeel te kunnen vellen over de noodzaak om over te gaan tot opname van een algemene opdrachtgeversverantwoordelijkheid in de Arbowet.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00