• Opdrachtgever: CAOP
  • Status: Voltooid

In opdracht van CAOP heeft Panteia de dataverzameling verzorgd van de werkgevers- en werknemersenquetes van het AZW onderzoeksprogramma.

Het doel van het onderzoeksprogramma is partijen in de sector Zorg en Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang (WJK) te voorzien van eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en deze informatie te duiden, zodat deze partijen zelf oplossingsstrategieën kunnen ontwikkelen voor de aanpak van knelpunten die zich (kunnen) voordoen op de arbeidsmarkt. Met deze arbeidsmarktinformatie kunnen deze partijen de eigen beleidsverantwoordelijkheid voor hun sector waarmaken. Panteia heeft in de afgelopen werkgevers meermalen ondervraagd., soms op concern- en soms op vestigingsniveau. Per meting werden ongeveer 1.200 organisatie bevraagd. De werknemers in de zorg en welzijn zijn via een internetenquete ondervraagd. Via een brief met een link naar de internetvragenlijst zijn werknemers uitgenodigd voor het onderzoek. Netto hebben 11.000 werknemers deelgenomen. De invultijd bedroeg 20 minuten.

Wij denken graag met u mee. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.