Economie & Ondernemerschap

‘Economie en Ondernemerschap’ behoort al meer dan 70 jaar tot de kennisgebieden van Panteia. De onderzoeken beslaan het totale spectrum van economische vraagstukken: van arbeidsmarkt tot administratieve lasten, van ondernemerschap tot marktwerking, et cetera. Dit niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Panteia analyseert economische ontwikkelingen, evalueert beleidsmaatregelen en helpt beleidsmakers de juiste keuzes te maken.

Doordat Panteia zich al zo lang bezig houdt met economische vraagstukken kunnen de uitkomsten van onderzoek ook vaak in historisch perspectief worden geplaatst. Dankzij de opgebouwde expertise kan je er op vertrouwen dat Panteia weet waar het bij onderzoek binnen dit thema om gaat. Hiermee wordt onderzoek beter toepasbaar en kom je daadwerkelijk verder.

Nederland wordt steeds ondernemender. Economisch gezien is het van belang dat meer ondernemers ambitieuzer worden en gaan inzien dat groei van het bedrijf nog meer voldoening geeft. De vraag is vaak hoe? Hoe houden we het aantal ondernemers op peil en komen we tot meer ambitieuze ondernemers? Hoe zorgen we dat bedrijven blijven groeien of sneller gaan groeien? Hoe houden we groeiende bedrijven vast of trekken we ze aan in de stad of de regio? Op dit soort vragen kan Panteia, op basis van gedegen onderzoek, antwoord geven en desgevraagd adviseren over het in te zetten beleid.

Economische vraagstukken hebben een grote invloed op de maatschappij. Om de effecten van maatregelen vooraf goed te kunnen voorspellen is het onvoldoende om ad-hoc onderzoek naar de uitwerking van beleid uit te voeren. Toetsing aan historische data en -ontwikkelingen kunnen de kwaliteit van voorspellingen versterken. Daarnaast is het nodig om met kwalitatieve expertise naar de trends in de markt te kijken en deze te vertalen naar kwantitatieve schattingen van effecten van deze trends. Panteia heeft de kennis in huis om kwalitatief excellent onderzoek uit te voeren en de historische data om de effectiviteit van de adviezen te vergroten.

Onze experts denken graag met u mee. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00