Marktonderzoek & Monitoring

Panteia beschikt sinds zijn oprichting over een enthousiast team marktonderzoekers en een team dat zeer goed overweg kan met (big) data. Het opzetten en uitvoeren van zowel kwantitatief als kwalitatief marktonderzoek, het verzamelen van de juiste gegevens, alsmede de doorvertaling van de uitkomsten in de vorm van advies, is altijd een belangrijke activiteit geweest binnen Panteia. Met onze methodische expertise en kennis van vele branches helpen we zowel interne als externe opdrachtgevers met de keuze voor de juiste vorm van onderzoek, analyse en interpretatie. 

We gaan voor marktonderzoek waar je echt wat aan hebt: onderzoek dat inspiratie biedt en je verder brengt. Een hoge kwaliteit en maatwerk staan hiervoor garant. Om dit te kunnen realiseren staat ons een uitgebreide toolkit aan onderzoeksmethoden en –technieken ter beschikking, maar wat misschien nog belangrijker is: wij zijn een stel enthousiaste, gedreven onderzoekers die graag voor én met jou aan de slag gaan om jouw missie te laten slagen!

Bij Marktonderzoek en dataverzameling gaat het vooral om het verzamelen van gegevens bij klanten, burgers en bedrijven. Vaak aan de hand van vragenlijsten of een interview leidraad.

Bij Monitoring maken we veel gebruik van bestaande databestanden. Deze bestanden krijgen we van opdrachtgevers zelf of van partijen die in een keten deze gegevens verzamelen, bijvoorbeeld de omzetgegevens per productgroep in een bepaalde maand of de jaarcijfers van een bedrijf. In het geval van gemeenten gaat het bijvoorbeeld om salarisgegevens, die we via de salarisverwerkers in deze sector rechtstreeks krijgen. Bij de verzameling en analyse maken we gebruik van verschillende instrumenten. Voorop staat steeds dat het instrument moet passen bij de aard van het project en de wensen van de klant. De resultaten leveren we op in de vorm van een bestand, rapport of website. Bij websites houden we rekening met verschillende gebruikers die met de gegevens aan de slag gaan. Iemand die alleen de hoofdlijnen wil zien krijgt snel inzicht, maar de gevorderde gebruiker kan ook in details zoeken met eigen selecties.

Meer informatie en voorbeelden op het gebied van data analyse en digitale rapportages vindt u op onze website Data & Analytics.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00