Veel keuzes die u moet maken als ondernemer of beleidsmaker zijn gebaseerd op actuele, betrouwbare gegevens die snel en volledig beschikbaar moeten komen op een manier die aansluit bij uw wensen. Dit is waar Marktonderzoek en Monitoring zich op richt.

Bij Marktonderzoek en dataverzameling gaat het vooral om het verzamelen van gegevens bij klanten, burgers en bedrijven. Vaak aan de hand van vragenlijsten of een interview leidraad.

Bij Monitoring maken we veel gebruik van bestaande databestanden. Deze bestanden krijgen we van opdrachtgevers zelf of van partijen die in een keten deze gegevens verzamelen, bijvoorbeeld de omzetgegevens per productgroep in een bepaalde maand of de jaarcijfers van een bedrijf. In het geval van gemeenten gaat het bijvoorbeeld om salarisgegevens, die we via de salarisverwerkers in deze sector rechtstreeks krijgen. Bij de verzameling en analyse maken we gebruik van verschillende instrumenten. Voorop staat steeds dat het instrument moet passen bij de aard van het project en de wensen van de klant. De resultaten leveren we op in de vorm van een bestand, rapport of website. Bij websites houden we rekening met verschillende gebruikers die met de gegevens aan de slag gaan. Iemand die alleen de hoofdlijnen wil zien krijgt snel inzicht, maar de gevorderde gebruiker kan ook in details zoeken met eigen selecties.

Meer informatie en voorbeelden op het gebied van data analyse en digitale rapportages vindt u op onze website Data & Analytics.


Onze diensten

Samenwerken

Praktische toepasbaarheid is het primaire doel van ons onderzoek. Onze experts staan bekend om hun kritische blik en persoonlijke aanpak.

onze werkwijze

Wij denken graag met u mee. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Onderzoeken (35)