Brancheonderzoek

gepubliceerd: 23-09-2019

Gedegen en actuele informatie over de ontwikkelingen in een branche is van levensbelang voor bedrijven en organisaties. Op basis hiervan kunnen zij tijdig bijsturen en innoveren. Brancheorganisaties spelen hierbij een belangrijke rol, doordat zij vaak de overkoepelende informatie en belangenbehartiging verzorgen die bedrijven in staat stellen te excelleren. Voor leden is branche informatie vaak een primaire reden voor het lidmaatschap

Panteia heeft een lange staat van dienst als het gaat om brancheonderzoek en in het bijzonder onderzoek voor brancheorganisaties. Sinds 1930 doen we dit al! Daarbij opgeteld dat we een zeer breed dienstenpakket en advies kunnen bieden, maakt dat je kan vertrouwen op onze uitgebreide expertise en daarmee het bieden van een essentiële dienstverlening aan je leden.      

 

Onderzoek voor brancheorganisaties

 

Er kunnen diverse motivaties zijn voor brancheorganisaties om onderzoek te laten uitvoeren. De volgende redenen komen we vaak tegen:

 • Als brancheorganisatie moet je je bestaansrecht aan leden bewijzen, door het bieden van toegevoegde waarde: het leveren van voor de sector belangrijke informatie over ontwikkelingen in de branche, waar de leden mee vooruit kunnen. Grote kans dat Panteia jouw branche al kent en anders in ieder geval wel weet hoe je essentiële informatie op branche-niveau achterhaalt. Panteia heeft de kennis en tools om je van tailormade informatie te voorzien.
 • Goede actuele branche informatie helpt je als brancheorganisatie verder om tijdig knelpunten te signaleren, zodat je niet achter de feiten hoeft aan te lopen. Panteia helpt je hiermee om gerichte stappen te zetten om aandacht te krijgen bij leden, publiek, pers en beleidsmakers. Panteia heeft de know how en middelen om eventuele knelpunten vroegtijdig te signaleren, zodat je hier op tijd wat mee kan.
 • Een beleid van een branchevereniging waarin de leden zich niet/onvoldoende herkennen, ondergraaft de continuïteit en leden willen worden gehoord. Het in de pas lopen van beleid en behoeften van leden behoeft dus alle aandacht. Panteia begrijpt dit als geen ander en heeft de juiste aanpak om in het juiste spoor te blijven.

Diensten voor brancheorganisaties

 

Panteia heeft een breed pakket aan diensten ontwikkeld welke specifiek voor brancheorganisaties, koepelorganisaties en beroepsorganisaties kunnen worden ingezet:

 

 • Omzetmonitor (marktontwikkelingen in kaart/volgen)
 • Financiële benchmark (vergelijkingen binnen de sector)
 • Conjunctuurpeilingen
 • Structuuronderzoek
 • Arbeidsmarktonderzoek
 • Trend onderzoek (met het oog op bepalen van toekomstvisies)
 • Representativiteitsonderzoek en cao inzet peiling
 • Impactonderzoek (effecten van overheidsmaatregelen zoals BTW verlaging of –verhoging)
 • Kostenontwikkelingsonderzoek
 • Ledenonderzoek

Resultaten worden altijd overzichtelijk (grafisch) weergegeven, indien mogelijk in de vorm van dashboards.

Graag bespreken we onze mogelijkheden op het gebied van brancheonderzoek met jou!

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00