Binnen het thema sociale vraagstukken worden onderzoeksprojecten gedaan op het gebied van werk & inkomen, arbeidsmarkt, onderwijs, zorg & welzijn en cultuur. Juist ook op de snijvlakken van deze afzonderlijke thema’s spelen er interessante en complexe vraagstukken.

Veelal staan bij onze onderzoeken de kwetsbare doelgroepen centraal.

Nederland staat voor grote uitdagingen op de arbeidsmarkt. De beroepsbevolking vergrijst en krimpt. Werkgelegenheid is in onze open economie gevoelig voor outsourcing, offshoring en conjunctuurschokken. En minder kansrijke groepen zoals werklozen, etnische minderheden, migranten jongeren en arbeidsgehandicapten staan nog vaak langs de kant. De beleidsterreinen zorg, welzijn en jeugd zijn sterk in beweging door decentralisaties en bezuinigingen. Het motto ‘Meer kwaliteit met minder geld’ stelt gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders voor een uitdaging.

Panteia ondersteunt beleidsmakers bij het vinden van antwoorden op deze complexe vraagstukken. Panteia levert aan nationale en regionale overheden, zorgverzekeraars, aanbieders, instellingen, brancheorganisaties en kennisinstituten dergelijke inzichten door professioneel, op maat gesneden onderzoek met een hoge gebruikswaarde.

Panteia voert meer dan 10 jaar de WSW-statistiek uit in opdracht van het ministerie van SZW. Daarnaast voert Panteia regelmatig arbeidsmarktonderzoek uit voor partijen als SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). In de afgelopen periode heeft Panteia diverse gemeentelijke onderzoeken verricht naar het functioneren van wijkteams. Ook doet Panteia langdurige effectevaluatie-onderzoeken, zoals bijvoorbeeld van een mentoringproject in Rotterdam Zuid (Mentoren op Zuid). In het hoger onderwijs is rechtsbescherming een onderwerp waarop Panteia regelmatig onderzoek doet. Op het terrein van de Zorg deed Panteia een beleidsdoorlichting ziektepreventie. Panteia voerde in het verleden het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn uit.


Onze diensten

Samenwerken

Praktische toepasbaarheid is het primaire doel van ons onderzoek. Onze experts staan bekend om hun kritische blik en persoonlijke aanpak.

onze werkwijze

Wij denken graag met u mee. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Onderzoeken (124)