Arbeidsmarkt

Kennis over de arbeidsmarkt en de effecten van het arbeidsmarktbeleid is van groot belang voor iedereen die zich bezig houdt met sociaal of onderwijsbeleid.
Panteia doet veel onderzoek naar de huidige en toekomstige verhoudingen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en de effectiviteit van arbeidsmarktmaatregelen.

De overheid en de economie hebben belang bij een lage werkloosheid en een zo glad mogelijk verlopende vacaturevervulling. Ook moeten jongeren zo goed mogelijk voorbereid op hun werk op de arbeidsmarkt verschijnen. Panteia doet al meer dan dertig jaar onderzoek naar de landelijke, regionale en sectorale aansluiting tussen vraag en aanbod. Ook doen wij onderzoek naar de (macro)doelmatigheid van het onderwijs en de mate waarin arbeidsmarktbeleid ervoor zorgt dat werklozen aan het werk komen. Wij analyseren niet alleen de huidige arbeidsmarktsituatie maar brengen ook – met hulp van het arbeidsmodel PRIEMA – in kaart hoe de vraag naar arbeid er in de toekomst uitziet. Daarmee wordt ook duidelijk wat de kansen van studenten zijn op een baan na hun studie. U krijgt van ons duidelijke cijfers met een duiding van de betekenis ervan voor uw (arbeidsmarkt)beleid. Vervolgens presenteren wij, in een beknopt en leesbaar rapport, oplossingen voor huidige en toekomstige knelpunten op de arbeidsmarkt.

Meer weten over:

Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers)
Al ruim twintig jaar levert Panteia belangrijke inzichten in kenmerken, prestaties en maatschappelijke bijdrages van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). lees verder
Het PRIEMA model
PRIEMA staat voor Panteia’s Raamwerk voor Inventarisatie en Evaluatie van Maatregelen Arbeidsmarktbeleid. lees verder
...
Gedragsbewust Beleid
Op welke manier kun je mensen aanzetten tot gezond gedrag? Hoe verminderen we het aantal voortijdig schoolverlaters? Is het inzetten van anti-pestprogramma’s effectief? Dit zijn slechts enkele … lees verder
Arbeidsmarktstudies
Panteia heeft ruime ervaring met het opzetten en uitvoeren van zowel nationaal, regionaal als sectoraal arbeidsmarktonderzoek. Wij brengen zowel het statische deel van de arbeidsmarkt … lees verder
Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden zijn van essentieel belang bij werving en behoud van personeel. Goede afspraken over scholing, verlof, werktijden, pensioenen en dergelijke stellen werkgevers bovendien in staat … lees verder
Migratie, integratie en diversiteit
Migratie, integratie en diversiteit staan volop in de belangstelling. Denk aan de huidige Europese migratiedynamiek die beleidsmakers voor nieuwe uitdagingen stelt: hoe houden we ons sociale … lees verder

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00