Transport en mobiliteit zijn van vitaal belang voor het functioneren van onze samenleving.

Efficiënte transport- en logistieke dienstverlening zijn essentieel voor fysieke distributie van goederen en onmisbaar voor onze Nederlandse concurrentiepositie. Optimale mobiliteit biedt mensen de kans zich te ontplooien en te ontspannen, op verschillende locaties te wonen, te werken en te winkelen.

Transport en mobiliteit hebben ook een keerzijde. Teveel mobiliteit zorgt voor files en vertragingen. Hierdoor nemen reistijden en onbetrouwbaarheid van de reisduur toe. Ook komt de bereikbaarheid van economische kerngebieden onder druk te staan. Daarnaast hebben transport en mobiliteit nadelige effecten op de gezondheid van mensen en op de kwaliteit van natuur en milieu, onder andere door de uitstoot van schadelijke stoffen en de productie van geluid. Slim en optimaal gebruik van transportsystemen is essentieel om deze nadelige effecten tegen te gaan.

Panteia is een partner voor internationale, nationale en regionale overheden, brancheorganisaties en bedrijven die grip willen krijgen op deze ontwikkelingen. Door middel van innovatief onderzoek, advies en begeleiding zoekt Panteia samen met opdrachtgevers naar oplossingen in de vorm van verbeteringen in de infrastructuur, het inzetten van intermodale vervoerconcepten, het ontwikkelen en benutten van intelligente transportsystemen en intensievere – op innovatie gerichte – samenwerking in de gehele transportketen. Betaalbare efficiënte mobiliteit en concurrerende transport- en logistieke dienstverlening zijn immers van levensbelang voor de economische slagkracht en sociale cohesie van Nederland en Europa.


Onze diensten

Samenwerken

Onze experts denken graag mee over uw transport en mobiliteitsvraagstukken. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Meer info

Wij denken graag met u mee. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Onderzoeken (52)