Korte-termijnontwikkelingen bij transport- en logistiekbedrijven actief in het BINNENLANDS beroepsgoederenvervoer over de weg

In aanvulling op de jaarlijkse rentabiliteitsonderzoeken wordt, op basis van kwartaalenquêtes bij beroepsgoederenvervoerders, cijfermatige informatie verzameld met betrekking tot de capaciteit, de kilometerprestaties en de vervoeropbrengsten. Ook wordt informatie opgenomen over de vrachtprijsontwikkeling bij de belangrijkste grootverladers.

Op basis van deze gegevens en aangevuld met informatie over het loon- en prijspeil worden de ontwikkelingen in het lopende jaar geraamd. Daarnaast wordt een uitgebreid chronologisch overzicht gegeven van de belangrijkste kostencomponenten.

Deze verkenningen worden tweemaal per jaar gepubliceerd voor zowel het binnenlands als het grensoverschrijdend vervoer.

 

Bestelformulier

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00