Ontwikkeling kostenniveau binnenlands vrachtautovervoer in 2018 en 2019

In dit rapport berekent Panteia/NEA de kostenmutatie in het binnenlands vrachtautovervoer voor 2018 ten opzichte van 2017. In het rapport geeft Panteia/NEA ook een prognose van de kostenmutatie voor 2019 ten opzichte van 2018. Daarnaast worden de kostenstijgingen als gevolg van files en congestie gepresenteerd.

In het rapport wordt de ontwikkeling voor acht specifieke sectoren gegeven, waaronder algemene distributie, fijnmazige distributie, afvalvervoer, wagenladingvervoer, zeecontainervervoer, koel-vries vervoer en tank-bulk vervoer.

Bij de berekening van de kostenontwikkelingen wordt rekening gehouden met alle relevante kostenposten, waaronder brandstofkosten, loonkosten, rentekosten, verzekeringskosten en belastingen. In het rapport wordt per kostenpost aangegeven wat de ontwikkeling was in 2018 en wat de verwachting voor 2019 is.

 

Bestelformulier

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00