Alcoholgebruik tijdens de zwangerschap

gepubliceerd: 11-10-2018

De sociale omgeving blijkt de grootste beïnvloedende factor op het wel of niet drinken van alcohol tijdens de zwangerschap. Dit blijkt uit een onderzoek van Panteia voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bijna twaalf procent van de ondervraagde vrouwen geeft aan wel eens alcohol te hebben gedronken tijdens de zwangerschap. De meeste vrouwen die tijdens de zwangerschap drinken, doen dit hooguit één of twee keer tijdens de hele periode van negen maanden. Bovendien gaat het doorgaans om kleine hoeveelheden. Bij ongeveer 2,5 procent van alle zwangere vrouwen gaat het echter om wekelijkse alcoholconsumptie. In de periode vlak voor de zwangerschap en voordat ze wisten dat ze zwanger waren, dronken ongeveer twee op de vijf ondervraagde vrouwen nog alcohol.

Sociale omgeving

Uit onderzoek van Panteia blijkt dat zwangere vrouwen significant minder vaak alcohol drinken wanneer zij daarin worden gesteund door vrienden en familie. Andersom blijkt dat zwangere vrouwen relatief vaker alcohol drinken wanneer zij actief in de verleiding worden gebracht. Bijvoorbeeld wanneer zij het actief krijgen aangeboden of wanneer er andere vrouwen in hun omgeving alcohol drinken. Deze vrouwen zijn meestal in de veronderstelling dat ‘een paar slokjes’ geen kwaad zouden kunnen.

Verder blijkt het drinken van alcohol ook samen te hangen met enkele persoonlijke en gedragskenmerken. Er wordt namelijk relatief vaker gedronken door vrouwen die:

  • geen foliumzuur gebruiken en/of
  • roken en/of
  • voor de zwangerschap wekelijks alcohol dronken.
Daarnaast blijken vooral lager-, maar ook hoger opgeleiden relatief vaker alcohol te drinken wanneer zij in verwachting zijn.

Sociale norm

Voorlichting over de mogelijke gevolgen van alcohol tijdens de zwangerschap leidt er niet per definitie toe dat vrouwen het nalaten om te drinken. Het vraagt dus om een bredere maatschappelijke aanpak om alcoholgebruik van zwangere vrouwen verder terug te dringen. Zo is het van belang dat zowel de zwangere vrouwen als de sociale omgeving leren dat het van geen enkele hoeveelheid alcohol is aangetoond dat het veilig is. Hierdoor kan er een breder gedragen sociale norm ontstaan, waarbij de omgeving de vrouw steunt en haar afraadt om alcohol te drinken, zowel tijdens de zwangerschap als op het moment dat de vrouw zwanger probeert te worden.

Over het onderzoek

Panteia onderzocht voor het ministerie van VWS de kennis, intenties, motivaties en het gedrag van vrouwen ten aanzien van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. Hiervoor werden 160 vrouwen persoonlijk geïnterviewd en werd een online enquête gehouden onder 510 vrouwen. Deze waren telkens verdeeld in drie groepen: vrouwen die op dat moment zwanger waren, vrouwen die in het recente verleden zwanger waren geweest en vrouwen met een kinderwens.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00