De Watersector Exportindex (WEX)

gepubliceerd: 11-10-2018

Panteia onderzocht opnieuw de prestaties van de Nederlandse watersector in het buitenland. De vooruitzichten zijn positief.

Partners voor Water (PvW) en Netherlands Water Partnership (NWP) proberen beide de inzet van de Nederlandse watersector in het buitenland te versterken. Daarbij is behoefte ontstaan aan een index die de ontwikkeling van prestaties van de watersector in het buitenland laat zien. In opdracht van het Netherlands Water Partnership (NWP) in het kader van het Programma Partners voor Water heeft Panteia een indexcijfer voor de export van wateractiviteiten ontwikkeld: de Watersector Export Index (WEX).

Deze index wordt jaarlijks geactualiseerd en is grotendeels gebaseerd op statistieken. De statistieken hebben echter als nadeel dat ze achterlopen. Om een actueel beeld te kunnen schetsen, wordt een enquête gehouden onder een aantal verschillende spelers uit de markt. Op basis van gecombineerde gegevens worden een voorlopige vaststelling op basis van realisaties en een prognose gepresenteerd.

Uitkomsten onderzoek

De resultaten van het onderzoek worden in een publicatie van NWP uitgebracht. Het meest recente onderzoek, waarvan de resultaten in april 2018 zijn gepubliceerd, is tot stand gekomen in samenwerking met de brancheorganisaties ENVAQUA en Water Alliantie. De rapportage kunt u hier bekijken.

Uit deze laatste meting volgt dat de watersector in 2016 de gevolgen ondervond van verslechterde marktomstandigheden. Oorzaken waren onder meer een lage olieprijs, overcapaciteit en een minder sterke groei van de wereldhandel. Vooral onder bedrijven die actief zijn op het gebied van deltatechnologie kwam omzetdaling relatief vaak voor. Deze bedrijven ondervonden de gevolgen van dalende investeringen als gevolg van de dalende olieprijzen. De export van wateractiviteiten daalde per saldo met zo’n 2,4%. Ruim 50% van de ondervraagde bedrijven zag de export van wateractiviteiten toenemen. Bijna 10% werd geconfronteerd met een omzetdaling.

De wereldeconomie is sinds eind 2016 in een stroomversnelling gekomen. De bedrijven in de watersector bleken gematigd positief over de ontwikkeling van de buitenlandse omzet van wateractiviteiten in 2017. 54% van de bedrijven verwachtte een toename van de buitenlandse omzet van wateractiviteiten in 2017. Per saldo zal de export van wateractiviteiten in 2017 flink toegenomen zijn (12%). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een herstel van de vraag op het gebied van de deltatechnologie.

De gunstige ontwikkeling van de (wereld)economie is ook zichtbaar in de verwachtingen voor 2018. Zo’n 80% van de bedrijven verwacht een toename van de buitenlandse omzet van wateractiviteiten. De deelnemende bedrijven voorzien voor 2018 een gemiddelde groei van de buitenlandse wateractiviteiten met circa 14%.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00