Flevolandse MKB optimistisch over de groei van de export

gepubliceerd: 11-10-2018

De provincie Flevoland heeft in haar Economisch Programma voor de komende jaren ondernemerschap en groei centraal staan. Export vormt een belangrijk element in de bedrijvigheid van ons sterk internationaal georiënteerde land. De provincie zoekt dan ook naar aanknopingspunten om de export van Flevolandse ondernemers te stimuleren. Om een beter beeld te krijgen van de internationale bedrijvigheid heeft de provincie Panteia gevraagd hier onderzoek naar te doen. Doel van het onderzoek is naast inzicht in de aard en omvang van de export, ook te kijken naar de potentie van de export, welke belemmeringen ondernemers ondervinden en bovenal wat de provincie daarin kan betekenen. In totaal zijn 415 Flevolandse bedrijven telefonisch geënquêteerd. 398 daarvan waren exporteurs en 17 potentiële exporteurs (exporteren nog niet, maar kunnen of willen dat wel).

Kenmerken van de export

In Flevoland zijn bedrijven uit de groothandel en industrie het sterkst vertegenwoordigd in de export. Ook exporteren bedrijven in deze sectoren naar verhouding van de totale omzet het meest. De meeste exportbedrijven exporteren vaak al langer dan 10 jaar en een kleine 20% exporteert al langer dan 30 jaar. Met buurlanden Duitsland, Engeland en België wordt het vaakst zaken gedaan. De Verenigde Staten volgen als eerste niet-Europees exportland op de 7e plaats. Het eerste Aziatische exportland is China.

Exportverwachtingen

Exporterende bedrijven zijn optimistisch over de vooruitzichten van de export. 44% verwacht een groei hiervan het komende jaar, 48% denkt dat het gelijk blijft en slechts een kleine 10% voorziet een afname. Hoe groter het bedrijf, hoe positiever men is over de exportverwachtingen. Het optimisme ten aanzien van de export is het grootst bij exporterende bedrijven uit de industrie en de (consumptieve) groothandel.

Ondersteuning bij de export

Bedrijven kunnen meerdere belemmeringen ervaren bij de export. Het concurrentieveld in het exportland, wet- en regelgeving en cultuurverschillen worden het vaakst aangedragen als belemmering. Steun bij de export zoeken exporterende bedrijven het vaakst bij collega-ondernemers, de KvK of brancheorganisaties. De behoefte aan ondersteuning is het grootst op het terrein van internationale netwerken en samenwerkingen. Exporterende bedrijven denken niet vaak aan de provincie als partij die hen kan ondersteunen bij het internationaal ondernemerschap. Indien de provincie wordt aangedragen als organisatie die hen kan ondersteunen bij het internationaal ondernemerschap, zien exporterende bedrijven dit het vaakst in de vorm van ondersteuning bij internationale netwerken en samenwerkingen.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00