Onderzoek naar capaciteit in de mondzorg

gepubliceerd: 11-10-2018

Voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voert Panteia samen met Etil onderzoek uit naar de capaciteit in de mondzorg.

Het ministerie van VWS wil weten of er voldoende tandartsen en mondhygiënisten zijn om aan de huidige en toekomstige vraag naar mondzorg tegemoet te komen. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is een advies te kunnen geven over het aantal tandartsen en mondhygiënisten dat moet worden opgeleid om aan de toekomstige vraag naar mondzorg te voldoen. Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen dus beleidskeuzes worden gemaakt over het aantal opleidingsplaatsen in de mondzorg.

Voor dit onderzoek maken Panteia en Etil gebruik van een rekenmodel om het benodigde aantal tandartsen en mondhygiënisten te ramen, waarbij oog is voor de bredere context waarbinnen de mondzorg zich ontwikkelt. In het rekenmodel nemen we parameters op over opleiding, de zorgvraag en het zorgaanbod.

Evenals in het arbeidsmarktonderzoek naar kinderverpleegkundigen dat Panteia en Etil recentelijk in opdracht voor VWS hebben uitgevoerd, kiezen we er ook in dit onderzoek voor om te werken met een demografiescenario en een expertscenario. De uitkomsten van het demografiescenario laten zien hoeveel personen er in de opleiding tandheelkunde en mondzorgkunde moeten instromen om aan de toekomstige zorgvraag te kunnen voldoen, vastgesteld op basis van demografische ontwikkelingen. De uitkomsten van het expertscenario zijn gebaseerd op de ingeschatte ontwikkelingen in zorgvraag en werkproces volgens lokale experts (d.w.z. tandartsen en mondhygiënisten) en landelijke experts (o.a. beroepsverenigingen en patiëntenvereniging). Door het gebruik van deze tweetrapsbenadering kunnen we tot een landelijke raming voor tandartsen en mondhygiënisten komen.

Om het rekenmodel te kunnen vullen, ontwikkelen wij een web-enquête die door tandartsen en mondhygiënisten wordt ingevuld. Daarnaast interviewen wij een aantal landelijke experts om zicht te krijgen op belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de toekomstige vraag naar mondzorg en het aanbod van tandartsen en mondhygiënisten. Door de combinatie van expertinterviews en enquêtes onder tandartsen en mondhygiënisten kunnen we uiteindelijk een rapport opleveren dat draagvlak heeft onder belangrijke partijen uit het veld. Het onderzoek zal eind 2017 zijn afgerond.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00