Panteia onderzoekt waarborgstelsel edelmetalen voor ministerie EZK

gepubliceerd: 11-10-2018

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat evalueert het waarborgstelsel voor edelmetalen. In de evaluatie wordt onderzocht in hoeverre de doelstellingen en de inhoud van de Waarborgwet actueel zijn.

 

Tevens zal worden aangegeven welke voor- en nadelen andere vormen van marktordening kennen. Het doel is te bezien hoe het waarborgstelsel op de lange termijn toekomstbestendig gehouden kan worden.

In het kader van deze evaluatie onderzoekt Panteia de effecten van de wijze waarop andere landen hun waarborgstelsel hebben ingericht. Daarnaast peilt Panteia de beleving van ondernemers en andere stakeholders. Hen is gevraagd hoe zij aankijken tegen:

(1) De bescherming die het stelsel van waarborgen biedt. (2) De effecten op een efficiënt en ordelijk economisch verkeer. (3) Hoe zij andere waarborgstelsels waarderen.

Meer informatie daarover vindt u in de kamerbrief die onlangs op 19 januari 2018 is verschenen.

 

 

Download publicatie

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00