Rol vertrouwenspersoon vaak nog onvoldoende ingebed in organisatie

gepubliceerd: 11-10-2018

De rol van vertrouwenspersonen Integriteit is vaak nog onduidelijk en onvoldoende ingebed in de organisatie. Dat is een van de voornaamste conclusies van het onderzoek dat Huis voor Klokkenluiders en Panteia deden naar de stand van zaken en ontwikkelingsperspectieven met betrekking tot de vertrouwenspersoon Integriteit. Uit het rapport komt tevens naar voren dat werkgevers meer kunnen doen om de deskundigheid van vertrouwenspersonen te ontwikkelen en dat zij zich bovendien nog onvoldoende inspannen voor een veilige organisatiecultuur. Ook de bescherming van de vertrouwenspersoon laat vaak nog te wensen over. Volgens de onderzoekers is het beeld dat naar voren komt “tamelijk zorgelijk”.

Andere belangrijke bevindingen waren onder andere dat de vertrouwenspersoon vaak relatief ervaren en hoogopgeleid is, dat de rol van de vertrouwenspersoon over het algemeen weinig geformaliseerd is. Bovendien zijn de vertrouwenspersonen behoorlijk kritisch over de organisatiecultuur. In een aanzienlijk deel van de organisaties heersen gevoelens van onveiligheid en angst, schort het aan ruimte voor tegenspraak of kritiek en durft men misstanden niet te melden.

In algemene zin luidt het advies om vertrouwenspersonen meer te betrekken in de organisatie en als onderdeel te zien van het integrale integriteitsbeleid. Zo kan de organisatie optimaal gebruikmaken van de kennis en ervaringen van de vertrouwenspersoon.

Het onderzoek is gehouden onder in totaal 159 vertrouwenspersonen. Voorafgaand aan het onderzoek zijn er bovendien twee expertsessies met 30 deskundige vertrouwenspersonen gehouden.Op de website van Huis voor Klokkenluiders kunt u alles lezen over dit onderzoek en kunt u bovendien het rapport downloaden.

Als u vragen heeft over dit onderzoek, kunt u contact opnemen met Wouter Jacobs, senior onderzoeker bij Panteia.

Het rapport is te downloaden op de website van het Huis voor Klokkenluiders. Het rapport is te downloaden via een hyperlink in de tekst.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00