Volop ontwikkelingen in de kappersbranche

gepubliceerd: 11-10-2018

Panteia onderzocht in opdracht van de sociale partners in de kappersbranche (ANKO, FNV Mooi en CNV Vakmensen) de laatste ontwikkelingen in de kappersbranche.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder werkgevers, werknemers, leerlingen, scholieren en consumenten. Gegevens uit het onderzoek geven inzicht in hoe de kappersbranche er voor staat en worden gebruikt als input voor beleid ten aanzien van onder andere werkgelegenheid, opleidingen en belangenbehartiging.

Het onderzoek is uitgevoerd door een multidisciplinair team van Panteia, waarbinnen specialisten op het gebied van werk & inkomen, marktonderzoek en het MKB hebben samengewerkt om tot een breed en diepgaand inzicht in de ontwikkelingen in de kappersbranche te kunnen komen.

Enkele highlights uit het onderzoek:

  • Er zijn in de kappersbranche iets meer dan 25.000 bedrijven, die samen goed zijn voor ruim 45.000 werkenden.
  • De kappersbranche goed is voor een omzet van 1,43 miljard euro.
  • Driekwart van deze kappersbedrijven bestaat uit ondernemers zonder personeel (zzp’ers), en hun aandeel is flink gegroeid.
  • Het overgrote deel van de medewerkers bestaat uit vrouwen die parttime werken, gemiddeld zo’n 25 uur per week.
  • 96% van de werkenden in de kappersbranche heeft een vakdiploma als kapper.
  • Gediplomeerde leerlingen vinden gemakkelijk werk in de branche; 91% van hen vindt werk (waarvan 7% in combinatie met een opleiding).
  • Kappers zijn tevreden met hun werk en kenmerken zich door een hoge mate van loyaliteit aan het vak en klantvriendelijkheid.
  • En niet in de laatste plaats: klanten zijn erg te spreken over hun kapper. Liefst driekwart geeft het laatste kappersbezoek een rapportcijfer van 8 of hoger. Er is dan ook sprake van een hoge loyaliteit; 44% gaat al langer dan 5 jaar naar de huidige kapper.
  • Mannen gaan vaker naar de kapper dan vrouwen, maar vrouwen besteden gemiddeld 2 keer zoveel per behandeling.
Meer informatie over de uitkomsten van het kappersonderzoek kunt u vinden op de websites van de ANKO (branchevereniging kappers) en FNV Mooi. Bij de ANKO kunt u tevens de rapportages aanvragen.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00